21 Ιουλίου 2016

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαθέτοντας ένα σύγχρονο στόλο οχημάτων – μηχανημάτων και κυρίως υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό έχουμε τη δυνατότητα, την πείρα και τη γνώση να ανταποκριθούμε σε κάθε έργο.

Χωματουργικά Έργα

Αμμοληψίες

Αντιπλημμυρικά Έργα

Λιμενικά Έργα

Αποχωματώσεις

Εκσκαφές

Έργα Οδοποιίας

Υπεργολαβίες ιδιωτικών και δημοσίων έργων

 

ΧΟΥΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΧΟΥΤΑΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ