21 Ιουλίου 2016

ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αντιπλημμυρικά Έργα

Για την αποφυγή των δυσμενών συνεπειών της πλημμύρας, κατασκευάζονται έργα που λέγονται αντιπλημμυρικά έργα. Η γνώση των υδρολογικών δεδομένων μιας περιοχής είναι σημαντική για το σχεδιασμό των αντιπλημμυρικών έργων, διότι μας πληροφορεί για τον εντοπισμό των περιοχών που θα πλημμυρίσουν, την έκτασή τους καθώς και το μέγεθος των ζημιών ανάλογα με τη χρήση της γης και την περίοδο επαναφοράς της καταιγίδας.

Έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και έργα αντιπλημμυρικής προστασίας μιας περιοχής με στόχο την προστασία της περιοχής από τις πλημμύρες, αλλά με ολοκληρωμένη προσέγγιση και επιδίωξη τη διατήρηση κατά το δυνατόν των φυσικών χαρακτηριστικών των υδατορευμάτων.