21 Ιουλίου 2016

ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Αναλαμβάνουμε ένα μεγάλο πλήθος υπηρεσιών στον τομέα των Λιμενικών Έργων και γενικότερα στα έργα που αφορούν στη θάλασσα και σε παράκτιες περιοχές. Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες μελέτης και κατασκευής Λιμένων, Μαρινών, Αλιευτικά καταφύγια με έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και την έγκαιρη παράδοση.

Εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους κατασκευής ειδικών λιμενικών έργων, εξασφαλίζοντας ταχύτατους ρυθμούς εργασιών και, κυρίως, την ολοκλήρωσή τους χωρίς χρονικές και οικονομικές υπερβάσεις ή κατασκευαστικές αστοχίες, με τον απαιτούμενο σεβασμό στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον.